Olbięcin – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się na terenie parku należącego do zespołu pałacowo-parkowego z końca XIX wieku. Obecnie w pałacu mieści się ośrodek szkolno-wychowawczy. Cmentarz jest integralną częścią parku. Jest oznakowany i uporządkowany.

Napis umieszczony na symbolicznej bramie informuje:

Cmentarz z I wojny światowej. Miejsce spoczynku ok. 30 żołnierzy armii austriackiej poległych w bitwie pod Kraśnikiem w dniach 26-27 VIII 1914.

nr rej. zab. 472/91

Zdjęcia wykonałem 26.10.2013.

Lokalizacja