Włodawa – cmentarz żydowski

Pierwsza wzmianka o Żydach z Włodawy pojawiła się w dokumentach z wieku XVI. Można przyjąć, że ludność wyznania mojżeszowego pojawiła się we Włodawie jeszcze wcześniej. Wiadomo na pewno, że w dwudziestoleciu międzywojennym włodawska Gmina Wyznaniowa posiadała trzy nekropolie z których tylko jedna była czynna. Cmentarze zostały zdewastowane podczas drugiej wojny światowej. Dewastacje trwały i po zakończeniu wojny. Na Nowym cmentarzu (jedynym do dnia dzisiejszego nie zabudowanym) ostatniego pochówku dokonano w roku 1952. Grób pochowanego wtedy partyzanta – Henryka Giejera (Herszla Wirkera lub Gejermana) istniał jeszcze pod koniec lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku i był wtedy jedynym grobem na terenie cmentarza. Tymczasem władze lokalne starały się od roku 1956 o zgodę na przekształcenie nekropolii w park miejski. Tak też ostatecznie się stało.

Obrazek

Na cmentarzu poza mieszkańcami Włodawy spoczywają też żołnierze polscy pochodzenia żydowskiego rozstrzelani w grudniu 1939 roku w pobliżu Włodawy. Sam cmentarz choć został zamieniony w park bardzo różni się od podobnie potraktowanych w Parczewie czy Zwoleniu. Jest zadbany, odwiedzany i na każdym jego rogu można znaleźć informację o tym, że jest to cmentarz.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Jest tu też pomnik wystawiony II Warszawskiej Brygadzie Saperów.

Obrazek

W treści wykorzystałem informacje zamieszczone w Wirtualnym Sztetlu.

Zdjęcia wykonałem 20.10.2012

Synagoga

Pierwsza synagoga – jeszcze drewniana – powstała w 1684 r. Prawdopodobnie w tym samym miejscu powstała stojąca do dziś murowana Wielka Synagoga. Jej powstanie to już rok 1764, a w kosztach budowy partycypowali Czartoryscy. Główny budynek rozbudowano w wieku XIX dodając drugą kondygnację nad przedsionkiem i dwa narożne alkierze. Drugą kondygnację oraz boczne części parterowe zajmują babińce. Największe zniszczenia dotknęły synagogi włodawskie w 1915 roku, gdy wycofujące się oddziały rosyjskie niszczyły wszystko stosując taktykę spalonej ziemi. Zamożna społeczność żydowska Włodawy już w 1920 roku usunęła zniszczenia.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Mała synagoga powstała w XIX wieku.

Obrazek

Obrazek

Budynki zajmuje Muzeum Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego. Wewnątrz zachowały się częściowo oryginalne zdobienia. Nie miałem jeszcze okazji ich widzieć na własne oczy.

Obok synagog znajduje się także dom pokahalny.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia wykonałem 30.04.2009r.

Lokalizacja