Sławatycze – cmentarz żydowski

Nie wiemy kiedy powstał cmentarz żydowski w Sławatyczach. Tak samo nie wiemy kiedy Żydzi w Sławatyczach się pojawili. Jak podaje Marta Kubiszyn mógł to być wiek XVII jak i koniec wieku XVIII. Obie te daty mogą być też prawdziwe, ponieważ między nimi jest okres w którym doszło do zniszczenia wielu miast na terenie Rzeczypospolitej. Tak więc koniec wieku XVIII może być okresem odrodzenia się społeczności żydowskiej w Sławatyczach po wcześniejszym jej zniszczeniu. W drugiej połowie XIX wieku jak i na początku wieku XX liczba ludności żydowskiej w Sławatyczach malała. Miasto przestało bowiem pełnić swoją ważną wcześniej rolę w handlu. Wielu mieszkających tu Żydów uciekło przed okupacją niemiecką wraz z Armią Czerwoną. Pozostali zamknięci zostali w getcie do którego przesiedlono także wyznawców judaizmu mieszkających w sąsiednich miejscowościach. Większość z nich w 1942 roku została przeniesiona do getta w Łomazach i tam zginęła (informacja ze strony Wirtualnego Sztetlu autorstwa Marty Kubiszyn). Nieco inaczej zagładę żydowskiej społeczności Sławatycz opisano na tablicy informacyjnej umieszczonej na bramie cmentarnej. Napisano tam bowiem, że ok. 600 mieszkańców getta zostało zabitych w Sławatyczach, a ok. 1000 przesiedlono do getta w Międzyrzecu Podlaskim skąd wywieziono ich do obozu zagłady.

Obrazek

Cmentarz został zdewastowany podczas okupacji niemieckiej. Najwięcej macew wykorzystano prawdopodobnie do utwardzania dróg. Kilka jednak zachowało się na posesjach prywatnych. Teren zdewastowanego podczas wojny cmentarza uporządkowano w 2008. W roku 2012 powróciły na jego teren 4 macewy odnalezione na prywatnych posesjach. Przed ich złożeniem na cmentarzu teren ponownie uporządkowano.

Obrazek

Obrazek

Lepszej jakości zdjęcie powyższej tablicy znajduje się na stronie Wirtualnego Sztetlu

Obrazek

Obrazek

Przed 2012 roku można było wejść na teren cmentarza bez problemu. Kłódka podobno „wisiała dla ozdoby”. Obecnie cmentarz jest zamknięty i nie ma żadnej informacji o tym gdzie znajdują się klucze od furtki i bramy.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia wykonałem 05.05.2013r.

Lokalizacja