Rossosz – cmentarze unicki i prawosławny

Przejeżdżając przez Rossosz na trasie Wisznice – Łomazy najpierw mija się czynny cmentarz rzymsko-katolicki za którym znajduje się zagajnik z dawnym cmentarzem żydowskim. Nie są to jednak wszystkie cmentarze w tej osadzie. Przy drodze do Łomaz są jeszcze dwa. Choć tylko jeden z nich posiada swój pomnik. Znajdują się dokładnie po dwóch stronach drogi głównej. Z lewej dawny cmentarz unicki i katolicki. O tym informuje tabliczka pamiątkowa umieszczona na głazie.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Po drugiej stronie drogi jest duży, zadbany trawnik z jednym kamiennym pomnikiem.

Obrazek

Chociaż nie ma tu żadnej tabliczki informacyjnej to na stronie internetowej Urzędu Gminy przeczytać można, że jest to zabytkowy nagrobek znajdujący się na terenie dawnego cmentarza prawosławnego.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Na mapach WIG nie widziałem tego cmentarza prawosławnego, a wydaje się, że była to nekropolia rozległa. Tak jak na cmentarzu greckokatolickim ogromna większość grobów była mogiłami ziemnymi z drewnianymi krzyżami. Przez 100 lat mogiły uległy zatarciu, krzyże spróchniały.

Obrazek

Rzut oka z cmentarza prawosławnego na greckokatolicki.

Obrazek

Zdjęcia z dnia 05.05.2013 r.

Lokalizacja