Stoczek Łukowski – cmentarz żydowski

Do roku 1805 w Stoczku Łukowskim obowiązywał przestrzegany zakaz osiedlania się wyznawców judaizmu. W 1805 Stoczek przestał być miastem prywatnym. Zmiana własności oznaczała też usunięcie ograniczeń w osiedlaniu się w mieście. W 1817 roku odnotowano w aktach sądowych konflikt między żydowskimi i katolickimi mieszkańcami Stoczka. W drugiej połowie XIX wieku powstaje samodzielny kahał, a społeczność żydowska już stanowi około połowy mieszkańców Stoczka. W dwudziestoleciu międzywojennym społeczność żydowska to już 2/3 mieszkańców. W miasteczku dochodziło do ataków na żydowskich kupców i rzemieślników. Latem 1937 roku doszło do zamieszek antysemickich na rynku w których poturbowano kilkudziesięciu Żydów. A o samym cmentarzu nie wiadomo niemal nic. Nie ma po nim żadnych śladów poza przedwojennymi mapami. Kiedy i przez kogo został zniszczony także nie wiadomo.

Nie zachowały się ani jeden nagrobek.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 09.04.2012 r.

Lokalizacja