Łaskarzew – cmentarz żydowski

Znajdujący się niedaleko od drogi do Garwolina cmentarz założono najprawdopodobniej w XIX w. Wtedy to nastąpił szybki wzrost liczby mieszkańców Łaskarzewa pochodzenia żydowskiego. Za ich sprawą miasto stało się ośrodkiem krawieckim.
Cmentarz odnowiono z inicjatywy Zygmunta Warszawera – łaskarzewskiego Żyda ocalałego z holocaustu. Nekropolia jest obecnie mniejsza niż przed wojną. Władze powojenne wybudowały bowiem na jej terenie drogę i wyznaczyły działki pod zabudowę. Pozostałą część ogrodzono betonowym parkanem. Ustawiono pomnik z tablicą ufundowaną przez Zygmunta Warszawera, a obok pomnika kilka macew mających tworzyć lapidarium. Macewy te prawdopodobnie pochodzą nie z Łaskarzewa tylko z miejscowości Sobienie Jeziory. Nie zmienia to faktu, że dewastacja trwa nadal.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Zdjęcia z dnia 11.04.2010 r.

Napis na tablicy przy wejściu:
Cmentarz żydowski w Łaskarzewie
Założony w drugiej połowie XIX wieku
Odbudowany przez władze w. Siedleckiego i m. Łaskarzewa
Cmentarz czynny dla celów grzebalnych

O łaskarzewskich Żydach podczas wojny napisał Michał Bożek którego artykuł znajduje się na stronach Łaskarzewa

Poniżej zdjęcia z dnia 22.10.2011 r.

O ile wcześniej brakowało w murze dwóch „gwiazd Dawida” to teraz może są jeszcze tylko dwie. Dewastacja powoli postępuje.

Obrazek

Na szczęście poza murem tego tak bardzo nie widać. Może tylko trochę więcej śmieci ale teraz chowają się wśród liści.

Obrazek

Obrazek

Lokalizacja