Kałuszyn – cmentarz żydowski

W Kałuszynie gmina wyznaniowa żydowska powstała już w XVII w. W 1827 r. Żydzi stanowili osiemdziesięcioprocentową większość mieszkańców i ten stosunek ilościowy utrzymał się do I wojny światowej pomimo ogólnego wzrostu liczby ludności miasta.

Macewa umieszczona przy wejściu do kościoła w centrum Kałuszyna. Prawdopodobnie z terenu nowego cmentarza żydowskiego.

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 21.07.2012 r.

Nowy cmentarz założono w latach dwudziestych XX wieku. Zdewastowany podczas II wojny światowej. Na terenie cmentarza nie zachowała się ani jedna macewa.

Obrazek

Obrazek

Stary cmentarz założono w wieku XIX. Podczas II wojny światowej został całkowicie zdewastowany. Po wojnie wybudowano na jego terenie budynek Urzędu Miasta.

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 03.08.2013 r.


Zdjęcia z dnia 31.05.2019 r.

Lokalizacja:

Pokaż Judaika na większej mapie