Mińsk Mazowiecki – cmentarz żydowski

Chociaż wiadomo, że Żydzi w Mińsku Mazowieckim mieszkali już w XVI w., to 100 lat później oficjalnie ich nie ma. Dopiero po 1768 r. znów się pojawiają. Należą do gminy wyznaniowej w Kałuszynie, tam też mają cmentarz. Sytuacja ta zmienia się w 1822 r., gdy powstaje gmina wyznaniowa w samym Mińsku Mazowieckim. Wtedy też powstał pierwszy, stary cmentarz żydowski na którego terenie po II wojnie światowej wybudowano zespół szkół. Ten stary cmentarz funkcjonował do ok. 1870 r. gdy założono drugi, nowy cmentarz przy obecnej ulicy Dąbrówki. Obok kilkuset zachowanych nagrobków są tu też groby masowe ofiar egzekucji dokonywanych przez okupantów.

W XXI wieku, przed 2013 r. cmentarz był dwukrotnie porządkowany.

Jak poinformował mnie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego już w 2013 r. porządkowanie cmentarza odbywało się częściej niż raz do roku i prowadzone było przez TPMM. Koszeniem trawy przeprowadzanym raz do roku przed rocznicą likwidacji mińskiego getta w sierpniu zajmuje się Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 03.08.2013 r.

Lokalizacja