Jadów – cmentarz żydowski

Cmentarz założony prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Społeczność żydowska była jednak obecna w Jadowie już w wieku XVII. W wieku XIX stanowili większość mieszkańców osady.

Na cmentarzu znajdowała się mogiła ok. 600 Żydów zamordowanych w trakcie likwidacji getta w Jadowie. Jeszcze podczas okupacji ciała pomordowanych zostały przez Niemców wykopane i wywiezione w okolice Węgrowa, gdzie je spalono. Na miejscu zbiorowej mogiły po wojnie postawiono pomnik, a samo miejsce ogrodzono. Metalowe elementy ogrodzenia zostały rozkradzione, sam pomnik zaś uszkodzony.

Do dnia dzisiejszego na terenie cmentarza zachowało się ok. 100 macew i ich fragmentów. Informacje ze stron: Cmentarze żydowskie w Polsce i Wirtualny Sztetl.

Zdjęcia z dnia 21.08.2016 r.

Lokalizacja