Skurcza – cmentarz wojenny

Cmentarz założony w roku 1918. Pierwotnie w kształcie zbliżonym do kwadratu. W zatartych już zbiorowych mogiłach spoczywa tu ok. 100 żołnierzy, w większości z armii niemieckiej. Polegli w czasie forsowania Wisły w 1915 roku.

Obrazek


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Obrazek

Cmentarz uporządkowano i odnowiono w latach 2002-2003 nadając mu nową formę.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Zdjęcia z dnia 17.05.2009 r.

Informacje na temat cmentarza z których skorzystałem znajdują się na stronach Spisu poległych w Pierwszej Wojnie Światowej są autorstwa Pawła Ajdackiego. Ten sam autor podaje, że cmentarzem opiekują się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wildze. Inny autor podaje jako opiekuna Zbigniewa Węgrzynka z Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Obie informacje nie muszą się wykluczać.