Kamion – cmentarze wojenne

Na linii rzek Rawka i Bzura front stał przez 8 miesięcy (od grudnia 1914 r do lipca roku 1915). Przez ten czas wielokrotnie podejmowano próby przełamania tego impasu. Jedynym efektem byli polegli żołnierze. Cmentarze założyli zwycięzcy. Nie mieli danych poległych żołnierzy armii carskiej i na początku jeszcze osobno chowali poległych z różnych armii. Tutaj są to cmentarz żołnierzy armii niemieckiej i mogiła zbiorowa żołnierzy armii carskiej. Nie zachowały się do dzisiaj krzyże z tabliczkami imiennymi. a takie prawdopodobnie były na cmentarzu żołnierzy niemieckich. Zdjęcia archiwalne dostępne są na Olsztyńskiej Stronie Rowerowej.


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Mogiła zbiorowa żołnierzy armii carskiej składa się z dwóch kopców połączonych wałem ziemnym. Szukając informacji o „żołnierzach polskich pochowanych pierwotnie w parku miejskim w Skierniewicach” znalazłem artykuł poświęcony skierniewickim cmentarzom zamieszczony w serwisie Skierniewice24.pl, z którego fragment cytuję poniżej:

(…) Inna tablica, wystawiona przez Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic, upamiętnia cmentarz wojskowy w Parku Miejskim. Do 1934 r. lub 1938 r. znajdował się tam cmentarz z okresu I wojny światowej. Obok siebie pochowani zostali żołnierze walczący w armii niemieckiej i rosyjskiej. Niedaleko torów i obecnego amfiteatru były groby darniowe z drewnianymi krzyżami. Na krzyżach odnotowano nazwiska i jednostki żołnierzy. Zmarłych pochowano w parku, gdyż niedaleko, na terenie obecnego Liceum im. B. Prusa oraz Dworca Carskiego mieściły się w czasie I wojny światowej szpitale polowe. Przed II wojną światową szczątki żołnierzy ekshumowano i przeniesiono na wojskowy cmentarz niemiecki za miejscowością Kamion. (…)


Zdjęcia z dnia 19.04.2014 r.