Cieciszew – cmentarz wojenny

Na cmentarzu są pochowani żołnierze dwóch armii i zapewne wielu narodowości. Polegli w 1914 r. Zachowały się rysunki przedstawiające kształt cmentarza. Obejrzeć je można na stronie Wirtualnego Muzeum Konstancina. Cmentarz miał początkowo kształt okręgu. Wokół kopca ze szczątkami żołnierzy carskiej armii znajdują się groby żołnierzy armii niemieckiej. Z czasem kopiec osiadł i dzisiaj trudno dostrzec jego pozostałości. Zmienił się trochę kształt cmentarza – już nie jest w pełni na planie okręgu.


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Zdjęcia z dnia 08.04.2017 r.