Głosków – cmentarz wojenny

Wg informacji danych przez urząd gminy w Piasecznie cmentarz założono w roku 1916. Odrestaurowany w 2015 r. z zachowaniem pierwotnego układu z centralnie umieszczoną kapliczką. Pod jej dachem znajduje się żeliwny krzyż na betonowym postumencie z napisem:

1914 – 1915
86 DEUTSCHE

Pierwotnie groby żołnierzy carskich miały być odgrodzone do grobów żołnierzy niemieckich wiciokrzewem, a cały cmentarz obsadzony grabiną.


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Zdjęcia z dnia 12.07.2017 r.