Tarnów – cmentarze wojenne

Cmentarz wojenny nr 201

Cmentarz znajduje się na terenie tarnowskiego cmentarza żydowskiego. Pozwolę sobie zacytować informacje z tablicy informacyjnej umieszczonej w pobliżu największego skupiska tych nagrobków:

Na cmentarzu pochowano 54 żołnierzy (46 z armii austriackiej i 6 rosyjskich), ofiar I wojny światowej. Zginęli oni w walkach, jakie miały miejsce od jesieni 1914 do maja 1915 r., lub zmarli później z ran o chorób w miejskim szpitalu. Pochowano ich w rozproszeniu, największe skupisko obejmuje kilkanaście zachowanych nagrobków. Groby żołnierskie oznakowane zostały prostymi betonowymi płytami w formie klasycznych macew, z hebrajskim napisem wymieniającym imię i nazwisko żołnierza oraz datę śmierci. W austriackim rejestrze grobów wojennych oznaczone są jako cmentarz wojenny nr 201.

Do dnia dzisiejszego napisy na tablicach nagrobnych uległy zatarciu.

Obrazek


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Te same stele nagrobne w nieco innym ujęciu:

Obrazek
Zdjęcia z dnia 26.05.2011 r.

Cmentarz wojenny nr 202

Ten cmentarz miał zniknąć z powierzchni ziemi. Miał być wymazany z pamięci. Zaprzęgnięto do tego celu kłamstwo i prawo czasów PRL i jak zwykle – nie wyszło.

Obrazek


Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Cmentarz powstał na terenie dawnego cmentarza garnizonowego. W okresie I wojny światowej spoczęło tu niemal półtora tysiąca żołnierzy. Ponad pięciuset z nich znanych jest z nazwiska. Artykuł opisujący przeszłość cmentarza przeczytać można na stronie iThink oraz na forum Tarnowska Agora. W wielkim skrócie: po latach zaniedbań zdecydowano cmentarz zamienić w skwer. W tym celu teren oczyszczono i zaorano.

Chyba najbardziej znanym elementem cmentarza stał się krzyż postawiony tu przez rodziny poległych. Skromny krzyż z tabliczką.

Obrazek

Obrazek
Pojawiła się też płyta nagrobna, być może ta sama, którą z cmentarza zabrano przed jego zaoraniem.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
Trwają prace mające na celu przywrócenie temu miejscu jego funkcji, której nigdy nie straciło. Nigdy nie ekshumowano spoczywających tu ciał i nie przeniesiono je na cmentarz w Chyszowie.

Obrazek
Zdjęcia z dnia 27.05.2011 r.