Skierniewice – cmentarz żydowski

Żydzi licznie zaczęli się osiedlać w Skierniewicach po zniesieniu przez władze pruskie przywilejów ograniczających możliwość osiedlania się ich w niektórych miastach. W 1826 r. wyznaczono w mieście „rewir żydowski”, czyli obszar na którym Żydzi mogli budować swoje domy. To ograniczenie zniesiono dopiero w 1862 r. W 1850 r. powstała w Skierniewicach Gmina Wyznaniowa i pierwszy cmentarz żydowski. Cmentarz ten funkcjonował do 1919 r., gdy władze podjęły decyzję o jego zamknięciu ze względów sanitarnych. Stary cmentarz został zdewastowany podczas II wojny światowej. Macewy posłużyły do umocnienia brzegów przepływającej w pobliżu rzeki Łupia. Założony w 1919 r. nowy cmentarz służył także po II wojnie światowej. Spoczęły tu m.in. w 1947 r. ciała 46 osób zamordowanych podczas okupacji. Większość macew nie stoi w swoich pierwotnych lokalizacjach. Powróciły tu po dewastacji z okresu II wojny światowej.

Zdjęcia z dnia 19.04.2014 r.


Pokaż Judaika na większej mapie

Informacje o cmentarzu pochodzą głównie ze stron Wirtualnego Sztetlu.