Żarki – cmentarz żydowski

Żydzi osiedlali się w Żarkach od XVI w. Pod koniec tego wieku utworzyli własny kahał podporządkowany kahałowi powiatowemu w Lelowie. Wtedy też prawdopodobnie wznieśli pierwszą synagogę. W wieku XVII założyli swój cmentarz, tzw. stary. Nowy cmentarz powstał w 1821 r. Do dnia dzisiejszego zachowało się na jego terenie kilkaset nagrobków.


Pokaż Judaika na większej mapie

Synagoga

Brak informacji o pierwszej, drewnianej synagodze wzniesionej w XVI w. W wieku XVIII obok starej synagogi funkcjonował jeszcze dom modlitwy pełniący też funkcję podstawowej szkoły religijnej (chederu). W połowie wieku XIX wzniesiono drugą synagogę, tym razem murowaną. Nieco później, ok. 1870 r. wzniesiono istniejącą do dzisiaj synagogę. Budynek utrzymany był w stylu neoromańsko-mauretańskim. Zniszczony podczas okupacji niemieckiej w latach czterdziestych. Cechy stylu znikły po przebudowie prowadzonej w latach pięćdziesiątych XX w. Obecnie w powiększonym budynku mieści się Gminny Ośrodek Kultury.

Zdjęcia z dnia 02.06.2013 r.

W tekście wykorzystałem informacje zamieszczone na stronach Wirtualnego Sztetlu