Czerwińsk nad Wisłą – cmentarze żydowskie

Osiedlający się od XVIII wieku w Czerwińsku Żydzi założyli swój pierwszy cmentarz w na początku wieku XIX. Dzisiaj jest to teren zabudowany. Lokalizacja wg starej mapy WIG poniżej.

W 1935 r. Żydowska Gmina Wyznaniowa tworzyła nowy kirkut, przy ul. Polnej. Nie ma go jeszcze na mapach WIG.

Obecnie nowy cmentarz żydowski jest miejscem opuszczonym i zapomnianym.

Zdjęcie z dnia 03.05.2018 r.

Obydwa cmentarze zostały zniszczone podczas II wojny światowej. Nie ma nagrobków.

Lokalizacja:

Pokaż Judaika na większej mapie