Elżbietów – cmentarz ewangelicki

Cmentarz w Elżbietowie nie jest ani oznakowany, ani nie ma na jego terenie żadnych krzyży. Znajduje się w pobliżu zakładu Bakoma. Podobnie jak cmentarz w pobliskiej Dębówce mógł powstać w pierwszej połowie XIX w. W lokalnym miesięczniku „Prosto z gminy” znalazłem informację, że być może jest to cmentarz z I wojny światowej. Jego obecność na mapach sprzed wybuchu wojny temu przeczy, chociaż nie wyklucza możliwych pochówków poległych żołnierzy.


Zdjęcia z dnia 09.06.2018 r.

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie