Wołomin – cmentarz żydowski

Jeszcze w drugiej połowie XIX w. Wołomin (Wołumin) liczył 124 mieszkańców. Wydawało się, że leżąca 16 wiorst od Warszawy osada pozostanie osadą letniskową ale… obecność stacji kolejowej jak i bliskość Warszawy sprzyjały rozwojowi na miejscu rzemiosła i przemysłu. Pod koniec XIX w. Wołomin liczył już kilka tysięcy mieszkańców. Liczna społeczność żydowska posiadała synagogę i cmentarz. W roku 1921 spis powszechny wykazał, że niemal połowę z ponad 6000 mieszkańców Wołomina stanowiła mniejszość żydowska.

Kirkut założono na piaszczystym wzgórzu. Obecnie śladu nie ma nie tylko po cmentarzu ale też i po wzgórzu na którym się znajdował. Teren przy obecnej ulicy Generała Władysława Andersa ani trochę nie przypomina dziś cmentarza. Kwerenda internetowa wykazuje nieznajomość lokalizacji cmentarza wśród wielu obecnych mieszkańców Wołomina. Dewastacja rozpoczęła się podczas II wojny światowej. Po jej zakończeniu teren jeszcze był ogrodzony. Było też jeszcze kilka macew. Szczątki zmarłych częściowo znajdowały się na powierzchni ziemi. W 1964 r. oficjalnie cmentarz zamknięto. Ogrodzenie zniknęło. Wzniesienie zostało zniwelowane. Część terenu cmentarza zabudowano. Pozostały teren niezabudowany nie jest w żaden sposób oznakowany.

Zdjęcia z dnia 24.04.2019 r.

Cmentarze żydowskie w Polsce o Wołominie

Wspomnienia Krystyny Kwapiszewskiej o wołomińskich Żydach

Lokalizacja:


Pokaż Judaika na większej mapie