Warszawa Białołęka – cmentarz ewangelicki w Augustówku

Daty założenia cmentarza nie znamy. Wiadomo tylko, że mieszkańcy Augustówka (włączonego w 1976 r. w granice Warszawy) przyznający się do narodowości niemieckiej zostali w 1941 r. przesiedleni na ziemie włączone do III Rzeszy. Pozostały cmentarze, których uporządkowanie wymagało w pierwszej kolejności oczyszczenia z niewybuchów.

W drugiej połowie 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy na którym omawiano zagadnienie cmentarzy ewangelickich w warszawskiej Białołęce. W uzasadnieniu przyjętej uchwały przeczytać możemy:

Od kilkudziesięciu lat byłe cmentarze ewangelickie niszczeją, stanowią dzikie wysypiska śmieci oraz miejsca libacji alkoholowych. Stan taki narusza zarówno godność miejsca pochówku, jak i tożsamość miejsca pamięci historycznej. Od ponad 10 lat mieszkańcy Białołęki podejmują starania na rzecz zachowania i upamiętnienia byłych cmentarzy ewangelickich (zwłaszcza położonych przy ul. Ruskowy Bród i na Brzezinach). Od trzech lat Stowarzyszenie Moja Białołęka prowadzi starania o oczyszczenie terenu przy ul. Ruskowy Bród z niewybuchów, uporządkowanie wszystkich terenów, ogrodzenie i postawienie tablic pamiątkowych oraz utworzenia lapidarium przy ul. Ruskowy Bród.

Cmentarz w Augustówku to właśnie cmentarz przy ul. Ruskowy Bród. To tutaj stworzono lapidarium z nagrobkami pochodzącymi w większości z cmentarza w dawnych Brzezinach.

Zdjęcia z 17.03.2019 r.

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie