Nowe Grochale – cmentarz ewangelicki

Nowe Grochale (wcześniej Grochale Nowe) założono prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX w. Osadnicy olenderscy założyli własny cmentarz na północnym skraju osady, nieopodal koryta Wisły. Dzisiaj jest to przykład cmentarza zabudowanego. O ile w okolicy są cmentarze na gruntach prywatnych to w Kępie Kiełpińskiej jest to zagajnik na ogrodzonym, prywatnym terenie, w warszawskim Tarchominie jest to teren do którego dostęp jest tylko poprzez zamknięte osiedle. Wszsytko co wiemy o historii osady opublikowano w Wikipedii. W Nowych Grochalach na terenie cmentarza stoją budynki. Cmentarz można odnaleźć na mapach wydanych na początku XX w. (polskich i wcześniejszych, niemieckich opartych na mapach rosyjskich).


Na mapach późniejszych cmentarz już nie istnieje, I już w jego miejscu jest naniesiony budynek. Ale. Obok cmentarza ustawiono głaz z krzyżem. Tego typu znaki stawiano na rozstajach dróg albo by coś upamiętnić. W tym wypadku musi chodzić o dawny cmentarz ewangelicki.

Zdjęcia z dnia 14.06.2020 r.

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie