Elizówka – cmentarz wojenny

Praktycznie rzecz biorąc do roku 2016 ten cmentarz nie istniał. Jak napisał Marcin Dąbrowski w pracy „Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim”:

Obiekt niszczał stopniowo (1966 i 1979 r.) w trakcie funkcjonowania mieszczącego się tu gospodarstwa doświadczalnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Przez wiele lat dawna powierzchnia cmentarza służyła jako część placu wybiegowego dla bydła.

Obecnie nie ma śladów po „4 mogiłach zbiorowych i 10 mogiłach pojedynczych, ustawionych symetrycznie w podkowę.” Zamiast drewnianych krzyży na mogiłach są tablice z listą pochowanych na cmentarzu żołnierzy i informacyjna w 3 językach.

Pochowano tu 19 żołnierzy austro-węgierskich (z 9, 10 przemyskiego, 11, 12, 14 i 59 pułku piechoty Landsturmu) oraz prawdopodobnie 4-6 żołnierzy rosyjskich poległych 1 sierpnia 1915 r.


Zdjęcia z dnia 02.08.2020 r.

Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie

Wszystkie cytaty pochodzą z pracy autorstwa M. Dąbrowskiego, Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim, Lublin 2004, str. 96