Jabłoń-Rykacze – cmentarz wojenny

Cmentarz o którym pamiętają już chyba tylko okoliczni mieszkańcy. Od głównej drogi przecinającej wieś oddziela cmentarz łąka, rzeka Ślina i ogrodzony las. Od poprzecznej drogi zabudowania. Od drogi gruntowej prowadzącej do Bujny pola uprawne i staw.Cmentarz nie figuruje w rejestrze zabytków, nie ma go na mapach Wojskowego Instytutu Geograficznego ani późniejszych. Zachował się wyraźnie widoczny wał otaczający cmentarz o długości ok. 12 m i szerokości ok. 9 m. Od strony południowej na wale widoczne pień wyciętego drzewa i sześcienny głaz granitowy. Brak nagrobków, krzyży. Mogiły zatarte.


Zdjęcia z dnia 07.06.2020 r.

Lokalizacja:

Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie