Kuroszów (obecnie część Leokadiowa) – cmentarz ewangelicki

Kuroszów jest osadą położoną w pobliżu drogi krajowej łączącej Lublin z Radomiem. Wspomniany w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich jako jedna z osad w gminie Góra Puławska. Prawdopodobnie z powodu błędu drukarskiego hasło poświęcone tej osadzie to: Kuroszew. Przeczytać tam można, że jest to: wieś włościańska, powiat kozienicki, gmina Góra Puławska, parafia…Continue reading Kuroszów (obecnie część Leokadiowa) – cmentarz ewangelicki

Polesie Duże (obecnie Polesie) – cmentarz ewangelicki

W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich o Polesiu napisano: Polesie Małe i Duże, wieś, powiat kozienicki, gmina Góra Puławska, parafia Oleksów (…) Polesie Małe ma 5 domów, 140 mieszkańców, 58 mórg ziemi dworskiej; Polesie Duże 37 domów, 338 mieszkańców, 818 mórg ziemi włościańskiej. Polesie wchodziło w skład dóbr Janowice (Janowiec) Oba Polesie…Continue reading Polesie Duże (obecnie Polesie) – cmentarz ewangelicki

Sosnów – cmentarz ewangelicki

Wpadłem na ten cmentarz zupełnie przypadkowo. Zapytałem w Sosnowie o cmentarz wojenny, którego dotąd nie odnalazłem. Skierowano mnie do dawnej Spółdzielni Rolniczej w Sosnowie bym tam popytał pracowników bo tam coś jest. Na miejscu nie wypadało nie zapytać czy można i właściwie co i gdzie. Dawna Spółdzielnia zmieniła niedawno właściciela. Poproszony wyraził zgodę i wskazał…Continue reading Sosnów – cmentarz ewangelicki

Końskowola – cmentarz ewangelicki

Cmentarz powstał w okresie rozkwitu gospodarczego Końskowoli. Było to w czasach gdy mieściło się tu centrum administracyjne dóbr Czartoryskich i miało związek z rozwojem przemysły włókienniczego. Wg jednych źródeł Czartoryscy sprowadzili do Końskowoli ok. 300 tkaczy z Saksonii. Inne źródła podają, że przybyli oni sami gdy już rozpoczęto produkcję w Końskowoli. Zgoda jest w jednym:…Continue reading Końskowola – cmentarz ewangelicki

Józefów Duży – cmentarz ewangelicki

O zbrodni popełnionej przez okupantów hitlerowskich w Józefowie Dużym napisałem gdzie indziej. W wydarzeniach brali też udział koloniści niemieccy zamieszkujący tą i okoliczne wioski. Niewątpliwie byli wzburzeni wymordowaniem jednej z rodzin należących do ich wspólnoty. Co na pewno nie usprawiedliwia tego co co zrobili. Pozostanę jednak przy temacie cmentarza ewangelickiego, który powstał znacznie wcześniej. Okres…Continue reading Józefów Duży – cmentarz ewangelicki

Leokadiów – cmentarz ewangelicki

Cmentarz zlokalizowany jest około 1 km od cmentarza żołnierzy niemieckich poległych w II wojnie światowej w Polesiu. Na wzmiankę o nim natrafiłem przeglądając rejestr zabytków województwa lubelskiego. Dopiero później zlokalizowałem go za pomocą map WIG i Geoportalu. Najwygodniej dotrzeć tam można od Smogorzowa. Odnalezienie miejsca w terenie ułatwiają porastające cmentarz i jego okolice drzewa. Tak…Continue reading Leokadiów – cmentarz ewangelicki

Justynów – cmentarz ewangelicki

Nie na każdej mapie można znaleźć Justynów. Zdaje się, że dawna wieś jest obecnie przysiółkiem Stanisławowa Dużego. Mnie tu przyniosło dość przypadkowo. Poszukując interesujących znaków na mapach WIG odnalazłem znak cmentarza. Mapa WIG była w tym wypadku jedyną taką informacją. Nowsze mapy cmentarza nie pokazują. Nie znałem tego terenu. Pierwszy raz pojechałem tam by ocenić…Continue reading Justynów – cmentarz ewangelicki

Kolonia Giżyce – cmentarz ewangelicki

Szukając informacji o zaznaczonym na mapach cmentarzu w Justynowie natrafiłem na wzmiankę o kantoracie ewangelickim w Giżycach. Informacja ta znajduje się w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich w opisie gminy Rudno do której należały Justynów i Giżyce. Założyłem od razu, że skoro był kantorat musiał być też cmentarz. Ale po sprawdzeniu na…Continue reading Kolonia Giżyce – cmentarz ewangelicki

Dębowiec – cmentarz ewangelicki

Kolejny cmentarz w pobliżu Urszulina na lubelskim Polesiu. O tym wiadomo, że powstał po 1828 roku – zaraz po przybyciu kolonistów (z okolic Łodzi i z samych Niemiec). Przybysze zajęli tereny wcześniej wykarczowane przez węglarzy i smolarzy. Pozostali w tym miejscu do II wojny światowej. Osada nigdy nie była czysto niemiecka ale do 1940 roku…Continue reading Dębowiec – cmentarz ewangelicki

Cyców – cmentarz ewangelicki

Luteranie w okolicach Cycowa pojawili się przed 1873 rokiem. W latach 1880-1881 wznieśli kaplicę w której też znajdowała się szkoła. Odnalezione informacje nie wskazują jednoznacznie na to, że chodzi o budynek kościoła dotąd stojący we wsi. W okresie międzywojennym już mówiło się o kościele i szkole umieszczonej w tym samym budynku. Po odzyskaniu przez Polskę…Continue reading Cyców – cmentarz ewangelicki