Nowy Modlin – prawosławny cmentarz wojskowy

Cmentarz założony w pierwszej połowie XIX w. Związany był od początku z garnizonem modlińskim. Spoczywają na nim wojskowi oraz ich rodziny. Obok cmentarza wojskowego znajduje się czynny cmentarz parafialny prawosławnej parafii w Stanisławowie. Parafia związana jest z ludnością chłopską przesiedloną z guberni pskowskiej w okolice wznoszonej twierdzy modlińskiej. Jej majątek, wraz z cmentarzami w 1918…Continue reading Nowy Modlin – prawosławny cmentarz wojskowy

Warszawa – cmentarz staroobrzędowców

Dokładny adres: Grochowska 307. Cmentarz został oficjalnie zamknięty 27 lipca 1961 r. Zlikwidowano go w roku 1970. Kamienne nagrobki przeniesiono na cmentarz prawosławny przy ul. Wolskiej. Taki był koniec cmentarza ale nie wiadomo jaki był jego początek. Funkcjonował przed 1875. Legenda przeniosła jego założenie do czasów powstania listopadowego. Jednak dokumenty w żaden sposób nie potwierdzają…Continue reading Warszawa – cmentarz staroobrzędowców

Chotycze – cmentarz unicki

Cmentarz powstał prawdopodobnie pod koniec wieku XVIII. Z lutego 1769 roku pochodzi zapis metrykalny chrztu Marianny Angeli Brygitty Barbary Ossolińskiej w cerkwi w Chotyczach (zapis zachowany w parafii Niemojki). Można więc założyć, że oprócz cerkwi w Chotyczach był też w tym czasie cmentarz. W latach sześćdziesiątych wieku XIX zlikwidowano parafię unicką w Chotyczach i w…Continue reading Chotycze – cmentarz unicki

Siedlce – lapidarium

Lapidarium powstało w latach osiemdziesiątych XX wieku na części terenu istniejącego w tym miejscu od wieku XVIII cmentarza rzymskokatolickiego z wydzieloną częścią prawosławną. Wokół eklektycznej kapliczki zgromadzono najcenniejsze nagrobki. Większa część cmentarza została zabudowana (blok w tle kaplicy też najprawdopodobniej stoi na terenie dawnego cmentarza). Pierwszy z prawej nagrobek prawdopodobnie pochodzi z cmentarza wojennego spoczywał…Continue reading Siedlce – lapidarium