Sarnaki – stary cmentarz katolicki

Sarnaki stały się oficjalnie siedzibą parafii katolickiej w 1430 r., gdy jeszcze należały do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie odnalazłem informacji na temat cmentarza przed 1855 r. Wiadomo tylko, że w 1855 r., podczas panującej wówczas zarazy, założono nowy cmentarz funkcjonujący do dnia dzisiejszego. Czy cmentarz na którym znajduje się grobowiec Podczaskich był cmentarzem parafialnym? Najstarszy…Continue reading Sarnaki – stary cmentarz katolicki

Brzozów Stary – cmentarze katolickie

W Brzozowie Starym znajdują się dwa nieużywane już cmentarze. Pierwszy z nich, to dawny cmentarz parafialny. Daty na grobach wskazują, że używany był w latach czterdziestych XX w. Drugi z cmentarzy znajduje się pomiędzy starym cmentarzem parafialnym i parkiem dworskim. Stoi na jego terenie zdewastowana kaplica rodziny Ciechomskich. W kątach czworoboku cmentarza znajdują się ślady…Continue reading Brzozów Stary – cmentarze katolickie

Stupsk – dawny cmentarz parafialny

Trudno precyzyjnie zakreślić ramy czasowe w jakich użytkowany był stary cmentarz parafialny w Stupsku. Na pewno funkcjonował już w 1842 r. Przestał być używany w 1910 lub 1915 r. Po ponad 100 latach został oczyszczony z zarastających teren krzaków. Od 2017 r. powstaje nowe ogrodzenie. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie codziennikmławski.pl. Cmentarz…Continue reading Stupsk – dawny cmentarz parafialny

Chotycze – cmentarz unicki

Cmentarz powstał prawdopodobnie pod koniec wieku XVIII. Z lutego 1769 roku pochodzi zapis metrykalny chrztu Marianny Angeli Brygitty Barbary Ossolińskiej w cerkwi w Chotyczach (zapis zachowany w parafii Niemojki). Można więc założyć, że oprócz cerkwi w Chotyczach był też w tym czasie cmentarz. W latach sześćdziesiątych wieku XIX zlikwidowano parafię unicką w Chotyczach i w…Continue reading Chotycze – cmentarz unicki

Siedlce – lapidarium

Lapidarium powstało w latach osiemdziesiątych XX wieku na części terenu istniejącego w tym miejscu od wieku XVIII cmentarza rzymskokatolickiego z wydzieloną częścią prawosławną. Wokół eklektycznej kapliczki zgromadzono najcenniejsze nagrobki. Większa część cmentarza została zabudowana (blok w tle kaplicy też najprawdopodobniej stoi na terenie dawnego cmentarza). Pierwszy z prawej nagrobek prawdopodobnie pochodzi z cmentarza wojennego spoczywał…Continue reading Siedlce – lapidarium