Bobrowniki – cmentarz katolicki

Obecnie mieszkańcy Bobrownik w powiecie ryckim korzystają z cmentarza znajdującego się przy tej samej drodze co cmentarz żydowski, która prowadzi na teren dęblińskiego lotniska (na zachód od zabudowań wsi). Wcześniej (nie wiem od kiedy ani do kiedy) korzystali z cmentarza leżącego na północ od zabudowań, przy granicy lasu. Dojechać do niego można tylko drogami gruntowymi. Ta najczęściej używana zaczyna się przy drodze do Krasnoglin. W miejscu rozwidlenia drogi stoi figura św. Jana Nepomucena. Cmentarza tego nie można nazwać opuszczonym – są tu nawet nowe nagrobki ale na starych grobach.

Obrazek

Poza kilkoma zachowanymi nagrobkami z okresu międzywojennego i późniejszych znaleźć tu można też groby zaliczane do kategorii miejsc pamięci narodowej.

Obrazek

Obrazek

W tym wypadku gdzieś musiał nastąpić błąd przy wpisywaniu roku śmierci pomordowanych. Na nagrobku jest inny niż na tabliczce informacyjnej.

Obrazek

Inna mogiła jest młodsza, już powojenna, choć dla pochowanych tu wojna nigdy się nie skończyła.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Zdjęcia z dnia 11.11.2011 r.
Tragedia rodziny Pytów jest jeszcze dla mnie zagadką. W internecie brak jest na ten temat informacji. Intrygująca jest też sprawa opieki nad ich mogiłą – Niwa Babicka znajduje się kilka kilometrów za Rykami, po ich przeciwnej stronie niż Bobrowniki.
Lokalizacja