Macoszyn Mały – cmentarz wojenny

Cmentarz w lesie przy drodze gruntowej. Wzmianki o nim pojawiają się w dwóch monografiach gminy Hańsk autorstwa A. Wawryniuka i B. Seniuka. W pierwszym przypadku jest to notka sporządzona na podstawie karty cmentarza:

Data założenia 1915 r. Najstarszy istniejący pomnik pochodzi z 1915 r. Powierzchnia 0,05 ha. Cmentarz położony w lesie około 1600 m od drogi Kosyń – Macoszyn Mały.
Na terenie cmentarza nie zachowały się żadne pomniki. Także kopce mogił uległy zatarciu.
Ogrodzenie i krzyż zostały postawione przez Gminę Hańsk w tym samym czasie (i takie same) na cmentarzu w Macoszynie Małym i na cmentarzu w Osowej. Cmentarze odwiedzali przedstawiciele austriackiego Czarnego Krzyża. Więcej informacji na razie nie posiadam.
Zdjęcia wykonano 01.10.2011.
Lokalizacja