Piotrowice – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się na zachodnim skraju wsi, przy drodze. Z dwóch stron zachowały się dobrze otaczające cmentarz rów i wał ziemny. Teren cmentarza porastają drzewa. Brak krzyży na zachowanych mogiłach.

Jak napisał M. Dąbrowski:

Składał się z 21 mogił zbiorowych i 15 pojedynczych. Zachowało się 15 podłużnych kopców (…) Pochowano tu 320 żołnierzy austro-węgierskich i 248 rosyjskich poległych w 1914 i 1915 r.

Zdjęcia wykonano 29.10.2011.

Lokalizacja