Podizdebno – mogiła wojenna

Mogiła zbiorowa z 1914 roku. Znajduje się w pobliżu szosy Częstoborowice – Izdebno. Jak na miejscu dowiedział się M. Dąbrowski na mogiłę wykorzystano wykopaną przed I wojną światową studnię, która do wojny zdążyła wyschnąć.

W studni pochowano 52 żołnierzy austro-węgierskich wraz z końmi. Szczątki koni wydobyto jeszcze przed 1918 rokiem. Wtedy też usypano w tym miejscu kopiec ziemny o średnicy 6-7 m. Wszyscy pochowani tu żołnierze spędzali noc w folwarku w Podizdebnie i zostali zabici podczas rosyjskiego nocnego ataku. Po 1918 roku na mogile wyrosła topola. Mogiłę odnowiono w 1994 roku, po topoli nie ma zaś śladu.

Zdjęcia wykonano 25.09.2011.

Lokalizacja