Horbów – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny w Horbowie zdaje się być pewną zagadką. Źródła w których można znaleźć informacje na jego temat nie są zgodne co do czasu jego powstania. „Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Woj. bialskopodlaskie” powołując się na pozostającą przed 1995 rokiem w maszynopisie pracę Wiktora Kononowa i Jerzego Sroki „Cmentarze i mogiły wojenne z okresu lat 1914-1920” podają:

Założony w sierpniu 1914 r. Miejsce pochówku 20 żołnierzy austriackich. Bez ściśle określonych granic. Nieogrodzony. Układ przestrzenny nieczytelny. Zachowany krzyż kamienny na ziemnym stożku

W Wikipedii podano informacje następujące:

W Horbowie znajduje się kopiec ziemny kryjący prochy żołnierzy z 1812 r. Wraz z nimi spoczywa 20 żołnierzy armii austriackiej poległych w 1915 r. – upamiętnia ich betonowy krzyż na szczycie kurhanu.

Brakuje przypisu podającego źródło tych informacji. Tylko tutaj pojawia się informacja o poległych w roku 1812.

Znacznie skromniej wyglądają informacje zamieszczone na stronie Ciekawego Podlasia. Tutaj jest to po prostu cmentarz z I wojny światowej (austriacki) wpisany w 1997 roku do rejestru zabytków pod numerem A-265.
Cmentarz znajduje się w pobliżu drogi prowadzącej z głównej części Horbowa do kościoła (kiedyś była to cerkiew). Jest niewidoczny z drogi. Zasłaniają go zabudowania jedynego w tym miejscu gospodarstwa. Brakuje ścieżki która wskazywałaby na częste odwiedziny. Właściciel gospodarstwa nie miał nic przeciwko temu bym przeszedł wzdłuż płotu do kurhanu (jego psy miały odmienne zdanie ale nie potrafiły przedostać się przez płot).
Zdjęcia zrobiłem 09.06.2011.
Lokalizacja