Uzdowo – cmentarz ewangelicki

Założenie osady umiejscawia się w 1321 r. na podstawie nadania wystawionego przez mistrza Fryderyka von Wildenberga rycerzom z ziemi chełmińskiej. Jak zapisano w Encyklopedii Warmii i Mazur wieś zasiedlili osadnicy z ziemi dobrzyńskiej. Od XVI w. w Uzdowie funkcjonowała parafia ewangelicka. Cmentarz znajdujący się przy drodze Uzdowo – Działdowo założono pod koniec wieku XIX. Ostatni pochówek miał miejsce w 1950 r. Od tego czasu ślady po pochówkach powoli znikają. Zadbane pozostają: zbiorowa mogiła poległych w okolicach Uzdowa w styczniu 1945 r. oraz kamień pamiątkowy poległego w 1939 r. pod Zegrzem nauczyciela z Uzdowa.

Cmentarz znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Działdowo. Link do Karty adresowej zabytku nieruchomego dostępnej na stronie Urzędu Gminy Działdowo.


W centrum miejscowości znajduje się głaz upamiętniający żołnierzy poległych w walkach będących częścią bitwy nazwanej przez propagandę niemiecką bitwą pod Tannenbergiem, a stoczoną 26 VIII 1914 r.

Zdjęcia z dnia 05.06.2019 r.

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie