Frombork – cmentarz żydowski

Społeczność żydowska we Fromborku osiadła w XIX w. Nigdy nie była liczna. W połowie XIX w. osiągnęła liczbę 31 osób. Należała do gminy wyznaniowej w Braniewie ale posiadała od 1818 r. własny cmentarz. Po cmentarzu pozostała tylko informacja o jego istnieniu. Wiadomo, że znajdował się przy ulicy Sanatoryjnej. W jego pobliżu założono cmentarz kanoników oraz wzniesiono szpital psychiatryczny. Sama ulica Sanatoryjna jest od szpitala drogą gruntową prowadzącą w dół zbocza do ulicy Jaśminowej. Bardzo prawdopodobne, że cmentarz znajdował się właśnie na zboczu wzniesienia, a nie na jego szczycie.


Zdjęcia z dnia 06.06.2019 r.

Lokalizacja:

Pokaż Judaika na większej mapie