Ciechanów – cmentarz żydowski

Nowy cmentarz żydowski w Ciechanowie znajduje się przy ulicy Gwardii Ludowej WRN. W przeciwieństwie do cmentarza starego nadal istnieje mimo braku zachowanych nagrobków. Powstał pod koniec wieku XIX, czyli ok. stu lat później niż stary cmentarz na którego terenie znajduje się obecnie zabudowa mieszkaniowa (ziemia ze szczątkami zmarłych została wykorzystana pod budowę dróg w Ciechanowie podczas II wojny światowej). Na terenie nowego cmentarza w 1956 r. wzniesiono pomnik. Na tablicy pamiątkowej znajduje się napis w dwóch językach (polski i jidysz) o następującej treści: Tu spoczywają prochy Żydów zamordowanych przez okupantów hitlerowskich w Ciechanowie. Cześć ich pamięci!. Pomnik był pod koniec lat pięćdziesiątych przebudowywany.


Zdjęcia z dnia 06.09.2019 r.

Warto przeczytać: Stary cmentarz żydowski w Ciechanowie na portalu Wirtualny Sztetl.

Lokalizacja:

Pokaż Judaika na większej mapie