Warszawa Aleksandrów – cmentarz żydowski

Gdy od 1927 r. trwała walka falenickich Żydów o utrzymanie cmentarza w Radości czyniono starania o założenie nowego cmentarza, w mniej konfliktowej lokalizacji. Prawdopodobnie w 1935 r. zaczął funkcjonować cmentarz w Aleksandrowie. Obejmował obszar niemal 3 hektarów. Zdewastowany podczas wojny. Po wojnie zalesiony. Do dnia dzisiejszego pozostały na jego terenie rozłupane fragmenty kamieni bez inskrypcji,…Continue reading Warszawa Aleksandrów – cmentarz żydowski

Ciechanów – cmentarz żydowski

Nowy cmentarz żydowski w Ciechanowie znajduje się przy ulicy Gwardii Ludowej WRN. W przeciwieństwie do cmentarza starego nadal istnieje mimo braku zachowanych nagrobków. Powstał pod koniec wieku XIX, czyli ok. stu lat później niż stary cmentarz na którego terenie znajduje się obecnie zabudowa mieszkaniowa (ziemia ze szczątkami zmarłych została wykorzystana pod budowę dróg w Ciechanowie…Continue reading Ciechanów – cmentarz żydowski

Nasielsk – cmentarz żydowski

Cmentarz założono w wieku XIX. Dokładna data nie jest znana. Wiadomo natomiast, że pierwsi Żydzi w Nasielsku osiedlili się już w wieku XVII. Rosnąca powoli społeczność żydowska w wieku XIX stanowiła większość mieszkańców miasta. Początkowo nasielscy Żydzi należeli do kahału w Tykocinie. Usamodzielnili się w wieku XVIII. Do nasielskiego kahału należeli Żydzi zamieszkujący Ziemię Zakroczymską.…Continue reading Nasielsk – cmentarz żydowski

Braniewo – cmentarz żydowski

Pierwsi Żydzi osiedlili się w Braniewie w XVIII w. Nieliczna społeczność żydowska, licząca najwięcej 170 osób (w 1880 r.) posiadała od 1852 r. synagogę. Bożnica została zniszczona 9/10 XI 1938 r. Daty założenia cmentarza nie znam. Mógł powstać kilka lat wcześniej. Obecnie o istnieniu nekropolii przypomina tylko tablica pamiątkowa na ogrodzeniu posesji powstałej na jego…Continue reading Braniewo – cmentarz żydowski

Frombork – cmentarz żydowski

Społeczność żydowska we Fromborku osiadła w XIX w. Nigdy nie była liczna. W połowie XIX w. osiągnęła liczbę 31 osób. Należała do gminy wyznaniowej w Braniewie ale posiadała od 1818 r. własny cmentarz. Po cmentarzu pozostała tylko informacja o jego istnieniu. Wiadomo, że znajdował się przy ulicy Sanatoryjnej. W jego pobliżu założono cmentarz kanoników oraz…Continue reading Frombork – cmentarz żydowski

Elbląg – cmentarz żydowski

Założony w 1812 r. cmentarz został zdewastowany przez nazistów i całkowicie zniszczony po 1945 r. przez władze PRL. Na jego terenie utworzono park. W 2001 r. postawiono na terenie kirkutu kamień z tablicą przypominającą o dawnej społeczności żydowskiej miasta. Obecny park zlokalizowany jest u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej. Historia społeczności rozpoczyna się pod koniec…Continue reading Elbląg – cmentarz żydowski

Sarnaki – cmentarz żydowski

Sarnaki w XVIII w. rozwijały się głównie dzięki handlowi. Od 1716 r. organizowano w nich 3 jarmarki rocznie. Przyciągnęło to niewątpliwie Żydów zajmujących się głównie rzemiosłem i handlem. W 1742 r. posiadali w Sarnakach cmentarz. W 1754 r. otrzymali zgodę na budowę synagogi. Dane liczbowe dotyczące mieszkańców jednoznacznie wskazują na przewagę wśród mieszkańców Sarnak właśnie…Continue reading Sarnaki – cmentarz żydowski

Radzymin – cmentarz żydowski

W „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego” przeczytać można: W 1827 r. było 103 domów, 1054 mieszkańców; 1858 r. 129 domów (5 murowanych), 2389 mieszkańców (1281 żydów); 1870 r. 3232 mieszkańców (1962 żydów, 55 ewangelików). (…) Przemysł fabryczny reprezentują: mydlarnia i olejarnia (…) 5 wiatraków. Dawniej istniała fabryka kafli (z miejscowej dobrej gliny) i fabryka lasek. Miasto…Continue reading Radzymin – cmentarz żydowski

Wołomin – cmentarz żydowski

Jeszcze w drugiej połowie XIX w. Wołomin (Wołumin) liczył 124 mieszkańców. Wydawało się, że leżąca 16 wiorst od Warszawy osada pozostanie osadą letniskową ale… obecność stacji kolejowej jak i bliskość Warszawy sprzyjały rozwojowi na miejscu rzemiosła i przemysłu. Pod koniec XIX w. Wołomin liczył już kilka tysięcy mieszkańców. Liczna społeczność żydowska posiadała synagogę i cmentarz.…Continue reading Wołomin – cmentarz żydowski