Aleksandrów (Izabelin) – cmentarz ewangelicki

Za datę założenia kolonii w Izabelinie przyjmuje się dzień 6.05.1824 r. Jest to dzień podpisania umowy grupy kolonistów z właścicielami dóbr nieporęckich. Projekt założenia kolonii z 1823 r. przewidywał założenie cmentarza i ten zapewne powstał w 1824 r. Na mapie z 1825 r. stworzonej przez Stanisława Ludwika Postawkę w celu opracowania planu odwodnienia nowozasiedlonych terenów klucza nieporęckiego znajdujących się w posiadaniu Potockich znajdują się już zabudowania kolonii. Cmentarz obecnie jest własnością prywatną. Jedyny krzyż na jego terenie znaleziony w 2011 r. już nie istnieje. Pozostała po nim tylko przewrócona podstawa. O cmentarzu jak i powstawaniu Kanału Królewskiego mającego na celu osuszenie bagien „za Pragą” napisano na stronie lopacinski.com. W dziale „umarłe cmentarze” znajdują się krótkie notki i cmentarzach i odnośniki do galerii zdjęć zrobionych na ich terenie. Zdjęcie z Izabelina powstało w 2011 r. i jest o 8 lat starsze od moich.


Zdjęcia z dnia 04.08.2019 r.

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie