Józefów – cmentarz ewangelicki

Pod koniec XVIII w. rząd pruski zachęcał niemieckich osadników do osiedlania się na nowo zajętych ziemiach należących wcześniej do Rzeczypospolitej Polskiej. Także na podmokłych terenach na północ od Pragi. W 1788 r. trzech pierwszych osadników założyło kolonię Józefów. W celu osuszenia pól osadnicy zmienili bieg rzeki Długiej. Ze swej strony władze pruskie organizują przygotowania do szerszej akcji osuszania gruntów pomiędzy Pragą i Nieporętem. Te przygotowania przerwano w okresie konfliktu Prus z napoleońską Francją. Po zakończeniu wojen napoleońskich do tych planów powrócono. Nie znamy dokładnej daty założenia cmentarza w Józefowie. Jest on jednak zaznaczony na mapie wydanej w 1934 r.

Mapa szczegółowa Polski 1:25,000

Cmentarz znika z map wydawanych w kolejnych latach ponieważ został zlikwidowany. Teren cmentarza został zniszczony w celu przebudowy drogi do Legionowa. Obecnie za pozostałości cmentarza można uznać wzniesienia po obu stronach drogi przy rondzie w Józefowie. Samo wzgórze cmentarne zostało bowiem przekopane.


Zdjęcia z 04.07.2019 r. i 31.05.2020 r.

Więcej informacji do znalezienia na witrynie lopacinski.com

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie