Rajszew – cmentarz ewangelicki

Nie znamy daty założenia wsi Rajszew. W 1827 r. zamieszkiwało ją ponad 200 osób. Wiadomo jednak, że do XVI w. osadnictwo w okolicach Jabłonny i Chotomowa niemal nie istniało, a tereny między tymi osadami niemal w całości porastały lasy. Można założyć, że do Rajszewa osadnicy niemieccy przybyli pod koniec XVIII lub na początku XIX w. Najstarszy zachowany nagrobek na rajszewskim cmentarzu datowany jest na rok 1868.
Położony przy ul. Mazowieckiej cmentarz wpisany jest od 2014 r. do Gminnej Ewidencji Zabytków. Pod koniec roku 2019 cmentarz został uporządkowany i ogrodzony.

Zdjęcia z dnia 23.11.2019 r.

Zdjęcia z dnia 31.05.2020 r.

Gminna Ewidencja Zabytków Gminny Jabłonna

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie