Radzymin – cmentarz ewangelicki

Ewangelicy, Niemcy przybyli w okolice Radzymina po 1831 r. W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego przeczytać można, że do 1830 r. Radzymin był otoczony lasami, które po 1831 r. zaczęły znikać w wyniku działalności osadników niemieckich. Dane liczbowe z XIX w. wskazują, że niemal wszyscy ewangelicy w gminie Radzymin mieszkali na terenach wiejskich. W 1870 r. w samym Radzyminie naliczono tylko 55 ewangelików (w 1939 – 500), gdy w 1878 r. w całej gminie było ich 570. Wraz z rozwojem osadnictwa pojawiły się też cmentarze. Dokładnej daty założenia cmentarza przy obecnej ul. Polnej w Radzyminie nie znamy. Było to jednak pierwsza połowa XIX w. Tak zapisano w Gminnej Ewidencji Zabytków w 2016 r. Do tego roku stan cmentarza był coraz gorszy. Zdjęcia z 2012 r. zobaczyć można na Forum Zbuntowanych Eksploratorów. W latach 2015-2016 na terenie cmentarza prowadzono prace ziemne związane z modernizacją sieci ciepłowniczej Radzymina. W trakcie prac nie obyło się bez zniszczeń. Obecnie teren cmentarza ponownie jest placem budowy. Tym razem ma na jego terenie powstać park w ramach projektu Zielony Radzymin. Na stronie internetowej radzymin.pl tak opisano planowaną inwestycję:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozwoju terenów zieleni byłego cmentarza ewangelickiego. Teren zostanie podzielony na dwie strefy funkcjonalne – pamięci i rekreacyjną. W ramach zadania planuje się w szczególności uporządkowanie terenu, renowację zabytkowej bramy wejściowej, budowę alejek oraz placyków wyposażonych w ławki, kosze, oświetlenie terenu. Alejki będą pełnić jednocześnie funkcje ścieżki historycznej, na której będą znajdować się zabytkowe pozostałości po cmentarzu. Planuje się uzyskać charakter parku będącego jednocześnie przestrzenią wypoczynku, rekreacji i pamięci.


Zdjęcia z dnia 29.05.2020 r.

Lokalizacja:

Pokaż Nekropolie na większej mapie

1 thought on “Radzymin – cmentarz ewangelicki

  1. A co wiadomo o cmentarzu osadników holenderskich pod Radzyminem ( okolice wsi Dybów kolonia i Wiktorów)???!

Możliwość komentowania jest wyłączona.