Białobrzegi – grób Berka Joselewicza

Berek Joselewicz – podczas Insurekcji Kościuszkowskiej wraz z Józefem Aronowiczem uformował oddział kawalerii z 500 ochotników żydowskich. Oddział został rozbity w walkach o Pragę. Podczas pobytu we Włoszech wstąpił do Legionów Dąbrowskiego. Tu zdobył ordery: Virtuti Militari i Legię Honorową. Jako dowódca szwadronu kawalerii zginął w bitwie pod Kockiem w maju 1809 roku. Pochowany w…Continue reading Białobrzegi – grób Berka Joselewicza

Stoczek Łukowski – cmentarz żydowski

Do roku 1805 w Stoczku Łukowskim obowiązywał przestrzegany zakaz osiedlania się wyznawców judaizmu. W 1805 Stoczek przestał być miastem prywatnym. Zmiana własności oznaczała też usunięcie ograniczeń w osiedlaniu się w mieście. W 1817 roku odnotowano w aktach sądowych konflikt między żydowskimi i katolickimi mieszkańcami Stoczka. W drugiej połowie XIX wieku powstaje samodzielny kahał, a społeczność…Continue reading Stoczek Łukowski – cmentarz żydowski

Puławy – cmentarze żydowskie

Stary cmentarz żydowski w Puławach powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XVIII wieku. Do końca funkcjonowania (1895 r.) nie znajdował się w granicach Puław i nie należał do kahału puławskiego – takiego bowiem jeszcze nie było. Osadnictwo żydowskie w XVIII w. obejmowało Włostowice – osadę w pobliżu Puław. We Włostowicach powstała gmina wyznaniowa (kahał) i należący…Continue reading Puławy – cmentarze żydowskie

Opole Lubelskie – cmentarz żydowski

Pierwsze informacje o Żydach z Opola Lubelskiego pochodzą z XVI w. Właściciele osady starali się o jej rozwój gospodarczy sprowadzając do niej szkockich i niemieckich rzemieślników. Ich miejsce wkrótce zajęli Żydzi, chętnie się tu osiedlający zwłaszcza po 1664 r., gdy właściciel Opola nadał miastu przywileje zachęcające ich do osiedlania. Przywileje zostały potwierdzone także przez następnego…Continue reading Opole Lubelskie – cmentarz żydowski

Cyców – cmentarz żydowski

Nazwa miejscowości pojawia się w dokumentach z połowy XV w. W wiekach XVI i XVII jej mieszkańcami byli głównie wyznawcy prawosławia. Właścicielami Cycowa przez ten czas pozostawały rody: najpierw Buynów, a następnie Bąkowskich. Zmiany w strukturze demograficznej przyniosła zmiana właściciela majątku w połowie XIX w. Wtedy to Bąkowscy sprzedali majątek w Cycowie Adamowi Bagniewskiemu. Nowy…Continue reading Cyców – cmentarz żydowski

Lasy Parczewskie „Bazar” – mogiła wojenna

W roku 1942 w Lasach Parczewskich powstał duży żydowski obóz rodzinny. W pobliżu bagna o nazwie „Rude Bagno”. Było to miejsce trudno dostępne. Dziś bagno wysycha. Ukrywający się tu ludzie mieszkali w ziemiankach i jak napisano w paru miejscach trafili tu uciekając z transportów i gett. Obóz ten podobno był ochraniany przez działający tu od…Continue reading Lasy Parczewskie „Bazar” – mogiła wojenna

Bełżyce – cmentarz żydowski

Cmentarz powstał w 1990 roku. Rzecz jasna było to jego powstanie w obecnej, pomnikowej formie. Furtka w ścianie frontowej jest zamknięta. Jak zwykle jednak bywa jest wejście od tyłu o którego zamknięciu ktoś zapomniał. Dzieje bełżyckiej społeczności żydowskiej są opisane pokrótce na tyle ściany frontowej cmentarza. Pełny tekst do przeczytania na trzecim zdjęciu od góry.…Continue reading Bełżyce – cmentarz żydowski

Czemierniki – cmentarz żydowski

Idąc drogą oddzieloną od zamku/pałacu stawem i trzymając się żółtego szlaku turystycznego można dojść do dawnego cmentarza żydowskiego. Zajmował on teren znajdujący się dziś za ostatnim domem pod lasem, z prawej strony. W lesie w 2000 roku postawiono prosty pomnik przypominający o funkcji tego miejsca. Za pomnikiem zgromadzono 5 macew, z których 4 wykonane są…Continue reading Czemierniki – cmentarz żydowski

Baranów – cmentarz żydowski

Baranów, którego historia sięga XIV wieku od początku był ośrodkiem rolniczym i garncarskim. Ludność żydowska zaczęła się tu osiedlać ok połowy XVII w. Posiadała tu cmentarz, synagogę i szkołę. Wciąż rosnąca liczba Żydów w Baranowie ostatecznie sprawiła, że w XIX w. już stanowili oni większość mieszkańców osady. Miasto posiadało w tym czasie przywileje organizowania sześciu…Continue reading Baranów – cmentarz żydowski

Wąwolnica – cmentarz żydowski

Cmentarz powstał w na początku wieku XIX. Znajduje się na wzgórzu przy ulicy 3 Maja (jak się podaje) lub w Zarzece (jak pokazują mapy). Na miejscu informację o cmentarzu można odnaleźć na tablicy przy brodzie na rzeczce Bystrej. Napisano tam głównie o samym brodzie i że na przeciwko jest widok na cmentarz żydowski. To „na…Continue reading Wąwolnica – cmentarz żydowski