Zakrzówek – mogiła wojenna

Mogiła zbiorowa w Zakrzówku jest pozostałością istniejącej tu kiedyś kwatery wojennej. Kwatera składała się z 10 mogił zbiorowych i 10 pojedynczych. Jej wymiary to 16 m długości i 5 m szerokości. Obecnie jest to obszar o wymiarach 9 na 2 m. Wg opisu autorstwa Marcina Dąbrowskiego była to mogiła otoczona metalowym parkanem.

Jak podaje M. Dąbrowski pochowano tu 77 żołnierzy austro-węgierskich i 25 rosyjskich poległych i zmarłych w 1914 i w lipcu 1915 roku. Jak widać na zdjęciu nie ma już metalowego ogrodzenia. Prawdopodobnie zniknęło gdy miejsce to wykładano kostką betonową.

Wykorzystałem informacje z pracy Marcina Dąbrowskiego Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim, Lublin 2004, s. 164

Zdjęcia wykonano 03.05.2012.

Lokalizacja