Warszawa Białołęka – cmentarz ewangelicki w Brzezinach

Wieś Brzeziny w granice Warszawy została włączona w roku 1951. Cmentarz ewangelicki, zajmujący teren ok. 1,5 ha już wtedy nie był użytkowany od 10 lat. Ludność uznana za niemiecką została przesiedlona na tereny wcielone do III Rzeszy w 1941 r., a zamieszkiwała te tereny od mniej więcej połowy XIX w. Nagrobki znajdujące się w dobrym stanie przeniesiono do utworzonego przy ul. Ruskowy Bród lapidarium.

Obecnie, znajdujący sie przy ul. Kamykowej cmentarz wykorzystywany jest jako dzikie wysypisko śmieci. Gęsto porośnięty krzewami jest też schronieniem dla dzikich zwierząt. Brak tablic informacyjnych.

Zdjęcia z dnia 17.03.2019 r.

Lokalizacja:


Pokaż Nekropolie na większej mapie