Mogielnica – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski w Mogielnicy powstał pod koniec XVIII wieku. Wtedy też powstała miejscowa gmina wyznaniowa (kahał) oraz drewniana synagoga. W połowie XIX wieku społeczność żydowska w Mogielnicy to już połowa mieszkańców osady. W 1860 r. teren cmentarza dwukrotnie powiększono. Wkraczający we wrześniu 1939 r. Niemcy spalili synagogę. Społeczność żydowską zamknięto w getcie i pod koniec…Continue reading Mogielnica – cmentarz żydowski

Warka – cmentarz żydowski

Żydzi w Warce zaczęli osiedlać się w połowie XVIII w. Już w 1800 roku stanowili ponad połowę wszystkich mieszkańców Warki. Stan ten utrzymywał się też w początkach II RP. Najsławniejszą postacią społeczności żydowskiej Warki był cadyk Izrael Icchak Kalisz. Przed przybyciem do Warki kształcił się u samego „Widzącego z Lublina” czyli Jaakowa Icchaka Ha-Levi Horowitza…Continue reading Warka – cmentarz żydowski