Nowy Modlin – prawosławny cmentarz wojskowy

Cmentarz założony w pierwszej połowie XIX w. Związany był od początku z garnizonem modlińskim. Spoczywają na nim wojskowi oraz ich rodziny. Obok cmentarza wojskowego znajduje się czynny cmentarz parafialny prawosławnej parafii w Stanisławowie. Parafia związana jest z ludnością chłopską przesiedloną z guberni pskowskiej w okolice wznoszonej twierdzy modlińskiej. Jej majątek, wraz z cmentarzami w 1918…Continue reading Nowy Modlin – prawosławny cmentarz wojskowy

Ciechanowiec – cmentarz prawosławny

Przepływający przez Ciechanowiec Nurzec długo był rzeką graniczną. Pozostałością tego podziału jest istnienie dwóch parafii rzymskokatolickich należących do dwóch diecezji. Ludność żydowska posiadała dwa cmentarze, po jednym na każdej ze stron rzeki. Ludność prawosławna w większości zamieszkiwała część wschodnią, w której też znajduję się czynna do dziś cerkiew. Wg informacji zamieszczonych w Przeglądzie Prawosławnym cerkiew…Continue reading Ciechanowiec – cmentarz prawosławny

Warszawa – cmentarz staroobrzędowców

Dokładny adres: Grochowska 307. Cmentarz został oficjalnie zamknięty 27 lipca 1961 r. Zlikwidowano go w roku 1970. Kamienne nagrobki przeniesiono na cmentarz prawosławny przy ul. Wolskiej. Taki był koniec cmentarza ale nie wiadomo jaki był jego początek. Funkcjonował przed 1875. Legenda przeniosła jego założenie do czasów powstania listopadowego. Jednak dokumenty w żaden sposób nie potwierdzają…Continue reading Warszawa – cmentarz staroobrzędowców

Chotycze – cmentarz unicki

Cmentarz powstał prawdopodobnie pod koniec wieku XVIII. Z lutego 1769 roku pochodzi zapis metrykalny chrztu Marianny Angeli Brygitty Barbary Ossolińskiej w cerkwi w Chotyczach (zapis zachowany w parafii Niemojki). Można więc założyć, że oprócz cerkwi w Chotyczach był też w tym czasie cmentarz. W latach sześćdziesiątych wieku XIX zlikwidowano parafię unicką w Chotyczach i w…Continue reading Chotycze – cmentarz unicki

Siedlce – lapidarium

Lapidarium powstało w latach osiemdziesiątych XX wieku na części terenu istniejącego w tym miejscu od wieku XVIII cmentarza rzymskokatolickiego z wydzieloną częścią prawosławną. Wokół eklektycznej kapliczki zgromadzono najcenniejsze nagrobki. Większa część cmentarza została zabudowana (blok w tle kaplicy też najprawdopodobniej stoi na terenie dawnego cmentarza). Pierwszy z prawej nagrobek prawdopodobnie pochodzi z cmentarza wojennego spoczywał…Continue reading Siedlce – lapidarium

Lublin – kwatera żołnierzy Petlury

Cmentarz prawosławny jest częścią cmentarza przy ulicy Lipowej. W pobliżu cerkwi cmentarnej znajduje się kwatera żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Symona Petlury. Po zwolnieniu z obozów w których byli internowani, pozostający w Polsce otrzymali status uchodźcy politycznego i mogli zamieszkać w Polsce. Część z nich zamieszkała w Lublinie i okolicach. Na krzyżach były (co widać)…Continue reading Lublin – kwatera żołnierzy Petlury

Dratów – cmentarz prawosławny

Cmentarz ten powstał w drugiej połowie XIX wieku. Jak wyliczono w roku 1872 parafia w Dratowie miała 1050 wiernych. Istniała jednak już wcześniej tylko korzystała ze starego cmentarza i ze starej cerkwi. Unitów pozbawiono parafii w tej miejscowości za poparcie udzielane powstańcom styczniowym. Ale to tylko wpisuje się w całą politykę religijną Rosji tamtego okresu,…Continue reading Dratów – cmentarz prawosławny

Czułczyce – cmentarz prawosławny

Obok rzymskich katolików mieszkali tu prawosławni/grekokatolicy i protestanci. Były trzy świątynie i zapewne też 3 cmentarze. Jadąc od strony Okszowa zatrzymałem się widząc kępę drzew jednoznacznie kojarzącą mi się z cmentarzem. W pobliżu widoczna była wieża bardziej przypominająca cerkiew niż kościół. Nie znam daty założenia tego cmentarza. Wieś pojawia się w dokumentach w wieku XVI…Continue reading Czułczyce – cmentarz prawosławny

Kosyń – cmentarz prawosławny

Cmentarz założony w 1848 roku dla mieszkających w okolicy grekokatolików, a po 1875 roku prawosławnych. Opuszczony po wysiedleniach z lat 1945-1946. W roku 2005 oczyszczony z porastających go drzew. Dziś służy nielicznym prawosławnym mieszkańcom okolic (przed 1945 rokiem stanowili większość mieszkańców okolic Kosynia). Cmentarz należy dziś do parafii prawosławnej we Włodawie. Cerkiew dawnej parafii prawosławnej…Continue reading Kosyń – cmentarz prawosławny

Wyryki-Adampol – cmentarz prawosławny

Cmentarz należy do parafii prawosławnej p.w. Najświętszej Maryi Panny we Włodawie. Po wysiedlenia z lat 1944-1947 pozostawał niemal bez opieki. Korzysta z niego nieliczna dziś społeczność prawosławna. Odwiedzający groby często przyjeżdżają tu z daleka i nie są w stanie sami doprowadzić nekropolii do porządku. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że znajduje się ona w lesie. Może…Continue reading Wyryki-Adampol – cmentarz prawosławny