Jasionówka – cmentarz żydowski

W XVII w. w Jasionówce mieszkali tatarscy garbarze skór. Prawdopodobnie ich obecność ściągnęła żydowskich handlarzy. Z czasem Żydzi zastąpili Tatarów i sami stali się garbarzami. Ta profesja była uprawiana przez część miejscowych Żydów do końca istnienia ich społeczności w Jasionówce. Przez XIX i początek wieku XX Żydzi stanowili ogromną większość mieszkańców osady. Posiadali 2 cmentarze.…Continue reading Jasionówka – cmentarz żydowski

Goniądz – cmentarz żydowski

Pierwsze informacje o kirkucie w Goniądzu pochodzą z końca XVIII w. Mieszkali tu jednak wcześniej mimo obowiązującego zakazu osiedlania – dotyczył tylko gruntów mieszczańskich. W 1734 r. istniał w Goniądzu przykahałek i synagoga. Napływ nowych osadników żydowskich po zniesieniu przywileju de non tolerandis Iudaeis wiązany jest z budową i późniejszą obsługą twierdzy w Osowcu. Cmentarz…Continue reading Goniądz – cmentarz żydowski

Tykocin – cmentarz żydowski

Gdy w 1522 roku Olbracht Gosztołd sprowadził do Tykocina 10 pierwszych rodzin żydowskich nadał im od razu prawo założenia cmentarza i synagogi. Wyznaczył też lokalizacje w jakich miały one powstać. I są do dziś. Co prawda synagoga jest już inna – ta pierwsza, drewniana spłonęła. Ale cmentarz przez te wszystkie wieki zajmował zawsze to jedno…Continue reading Tykocin – cmentarz żydowski

Wysokie Mazowieckie – cmentarz żydowski

Osadnictwo żydowskie w Wysokim Mazowieckim zaczyna się na początku wieku XVIII. A za sprawą ówczesnego właściciela tej miejscowości pragnącego przywrócić jej dawne znaczenie po zniszczeniach spowodowanych wojnami. Być może w tym też czasie w Wysokim powstał kirkut. O widocznym wzroście liczby Żydów można mówić właściwie po 1822 roku. Od połowy wieku XIX do II wojny…Continue reading Wysokie Mazowieckie – cmentarz żydowski

Bielsk Podlaski – cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski przy ulicy Brańskiej powstał w 1807 roku. Nie był pierwszym kirkutem w Bielsku. Poprzedni znajdował się bliżej centrum miasta. W Bielsku jednak można mówić o dwóch okresach w których funkcjonowały kahały. Nie ma między nimi ciągłości. Pierwsza gmina wyznaniowa przestała funkcjonować w wieku XVII. Druga powstała dopiero w 1807 roku. W okresie okupacji…Continue reading Bielsk Podlaski – cmentarz żydowski

Ciechanowiec – cmentarz żydowski

Celem mojej wizyty w Ciechanowcu było odnalezienie tamtejszego cmentarza żydowskiego i zobaczenie synagogi. Czytałem też o pomniku na cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza… Tego ostatniego nie znalazłem. I nie jestem pewien czy autor informacji o pomniku nie miał na myśli terenu nowego cmentarza żydowskiego znajdującego się za cmentarzem rzymskokatolickim, który znajduje się bezpośrednio przy tej ulicy.…Continue reading Ciechanowiec – cmentarz żydowski

Kleszczele – cmentarz żydowski

Strona internetowa miasta i gminy Kleszczele podaje, że: „Do XVI w. miejscowość zamieszkiwała wyłącznie ludność pochodzenia ruskiego, która napływała z Wołynia od wczesnego średniowiecza.” Od 1533 roku królowa Bona, która wykupiła Kleszczele na okres swojego życia czyniła starania by prawosławie zastąpić wyznaniem rzymskokatolickim. Jednocześnie w całym starostwie kleszczelskim obowiązywał zakaz osiedlania się Żydów. Mieszczanie zajmowali…Continue reading Kleszczele – cmentarz żydowski

Milejczyce – cmentarz żydowski

Powstanie Milejczyc ma związek z przebiegającym tędy traktem do Brześcia Litewskiego. Było to miejsce wypoczynku podróżnych w wieku XV. W wieku XVI już jest mowa o mieście i konflikcie chrześcijan z napływającymi Żydami. Gmina wyznaniowa żydowska powstała w wieku XVIII. A pod koniec wieku XIX i na początku wieku XX gdy wiele dawnych miejscowości na…Continue reading Milejczyce – cmentarz żydowski