Zaklików – cmentarz żydowski

Cmentarz przy ulicy św. Anny założono prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku. Graniczy z dwóch stron z cmentarzem parafialnym w Zaklikowie. Z trzeciej strony znajdują się zabudowania przemysłowe. Posiadał kiedyś kamienny mur. Zdewastowany podczas II wojny światowej. Teren cmentarza zarósł krzewami. Urządzono na jego terenie dzikie wysypisko śmieci. W latach 1993-1994 z inicjatywy parafii rzymskokatolickiej…Continue reading Zaklików – cmentarz żydowski

Tarnobrzeg – cmentarz żydowski

W Tarnobrzegu do dnia dzisiejszego zachowały się po społeczności żydowskiej tylko przebudowany budynek synagogi i nowy cmentarz żydowski. Stary cmentarz znajdował się przy synagodze i obecnie nie ma po nim śladu. Na przełomie XIX i XX wieku ok. 80% mieszkańców Tarnobrzegu stanowili wyznawcy judaizmu. Był to jeden z większych ośrodków chasydyzmu. Jak podano w Wikipedii…Continue reading Tarnobrzeg – cmentarz żydowski

Jarocin – mogiła pomordowanych Żydów

Wg informacji zamieszczonych na stronach Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Jarocinie w okresie powojennym powstał cmentarz żydowski. Do dziś pozostał po nim pomnik w miejscu rozstrzeliwania Żydów przez Niemców w latach 1942-1943. Te informacje trochę mnie zaskoczyły. Jadąc tu kierowałem się informacjami z wydawnictwa Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Woj. tarnobrzeskie. Fundacja nie podaje…Continue reading Jarocin – mogiła pomordowanych Żydów

Katy – mogiła pomordowanych Żydów

Mogiła znajduje się w lesie około 2 km od zabudowań wsi Katy. Tuż obok niej zaczyna się bagno, co nasunęło mi skojarzenia z „Bazarem” w Lasach Parczewskich powstałym obok Rudego Bagna. W opracowaniu Zabytkowe cmentarze i mogiły w Polsce. Woj. tarnobrzeskie Marek Florek powołując się na dwa opracowania określił mogiłę jako Mogiłę zbiorową ludności cywilnej…Continue reading Katy – mogiła pomordowanych Żydów

Ulanów – cmentarz żydowski

Przyjmuje się, że cmentarz żydowski w Ulanowie założono około roku 1700. Społeczność żydowska pojawiła się tu jednak niemal 100 lat wcześniej, zaraz po lokacji miasta. Na przełomie wieków XIX i XX funkcjonowały w Ulanowie trzy synagogi, a Żydzi stanowili większość mieszkańców miasta. Ten stan zmienił się w wyniku wojny światowej. W roku 1921, w spisie…Continue reading Ulanów – cmentarz żydowski

Krzeszów – cmentarz żydowski

Cmentarz powstał prawdopodobnie w XVII wieku. Nie jest znana dokładna data jego założenia. Krzeszów będąc częścią Ordynacji Zamojskiej pełnił w niej ważną funkcję portu na Sanie – spławiano tędy zboże z Ordynacji. Ta rola sprawiła, że mimo zniszczeń jakie przynosiły tu kolejne wojny i powstania Krzeszów się rozwijał. Był miastem trzech religii. Najliczniejszą grupą byli…Continue reading Krzeszów – cmentarz żydowski

Stary Dzików – cmentarz żydowski

Założony pod koniec XIX wieku cmentarz żydowski w Starym Dzikowie dziś jest tylko kępą drzew polu. Wg informacji dostępnych na stronach Wirtualnego Sztetlu nie ma na terenie nekropolii ani jednego nagrobka. Pozostał ślad na mapach WIG i drzewa. Na tym cmentarzu spoczywa ojciec Isaaca Bashevisa Singera. Źydzi do Starego Dzikowa przybyli pod koniec wieku XV.…Continue reading Stary Dzików – cmentarz żydowski

Lubaczów – cmentarz żydowski

Cmentarz założony prawdopodobnie na początku XVIII w. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza katolickiego od którego oddziela go ogrodzenie z siatki. Od strony ulicy Kościuszki i terenu szkoły średniej w Lubaczowie ogrodzony murem wybudowanym w 1930 r. Ponad połowę terenu kirkutu przed 1981 rokiem zajął cmentarz katolicki. Na pozostałym terenie do dnia dzisiejszego zachowało się…Continue reading Lubaczów – cmentarz żydowski