Stokowisko – cmentarz wojenny

Cmentarz położony na zachód od zabudowań Stokowiska, przy drodze do miejscowości Jabłoń-Śliwowo. Opisany na stronie internetowej gminy Nowe Piekuty (poz. 12 na stronie poświęconej zabytkom). Jak inne cmentarze na terenie gminy Nowe Piekuty został uporządkowny i ogrodzony. Kopiec ziemny skrywa ok. 50 żołnierzy niemieckich poległych w 1915 r. Zdjęcia z dnia 07.06.2020 r. Lokalizacja: Pokaż…Continue reading Stokowisko – cmentarz wojenny

Jabłoń Kościelna – cmentarze wojenne

Cmentarze wojenne w Jabłoni Kościelnej w przeciwieństwie do większości cmentarzy z I wojny światowej są założone osobno dla żołnierzy niemieckich i rosyjskich. Rozdziela je linia kolejowa. Obydwa znajdują się przy drodze z Jabłoni Kościelnej do Jabłoni-Dąbrowy. Do rejestru zabytków zostały wpisane 25.02.1987 r. Bliżej Jabłoni Kościelnej usytuowany jest cmentarz żołnierzy niemieckich. Jego stan od 2008…Continue reading Jabłoń Kościelna – cmentarze wojenne

Jabłoń-Rykacze – cmentarz wojenny

Cmentarz o którym pamiętają już chyba tylko okoliczni mieszkańcy. Od głównej drogi przecinającej wieś oddziela cmentarz łąka, rzeka Ślina i ogrodzony las. Od poprzecznej drogi zabudowania. Od drogi gruntowej prowadzącej do Bujny pola uprawne i staw.Cmentarz nie figuruje w rejestrze zabytków, nie ma go na mapach Wojskowego Instytutu Geograficznego ani późniejszych. Zachował się wyraźnie widoczny…Continue reading Jabłoń-Rykacze – cmentarz wojenny

Bujny-Biszewo – cmentarz wojenny

Miejscowość w której znajduje się cmentarz bywa też nazywana Bujny Rykacze (Bujny Biszewo) i pod taką nazwą wymieniono ją w Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie Mazowieckie. Cmentarz znajduje się po prawej stronie drogi gruntowej prowadzącej do wsi Bujny. Jest ogrodzony ale nie oznakowany. Za ogrodzeniem znajduje się wyraźny nasyp ziemny z pniami ściętych…Continue reading Bujny-Biszewo – cmentarz wojenny

Mazury – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się przy drodze z miejscowości Mazury do Jabłoni Kościelnej. Wpisany do rejestru zabytków w 1986 roku pod numerem A-275/11.03.1986. Nie odnalazłem go na mapach Wojskowego Instytutu Geograficznego. Portal Narodowego Instytutu Dziedzictwa podaje jedynie przybliżoną lokalizację wskazując teren za przydrożną kapliczką oddaloną o ponad 200 m od właściwej lokalizacji. Również mapa umieszczona na stronie…Continue reading Mazury – cmentarz wojenny

Buczyno-Mikosy – cmentarz wojenny

Cmentarz znajduje się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy wsiami Buczyno-Mikosy i Wróble. Ogrodzony. Otoczony wałem ziemnym. Pozostałością dawnego wyglądu cmentarz są drzewa po dwóch stronach furki. Zaraz za furtką znajduję się krzyż ustawiony stosunkowo niedawno. Na starszych zdjęciach dostępnych w serwisie dobroni.pl widać starszy krzyż prawdopodobnie przyniesiony przez kogoś z okolicznych mieszkańców. Wg informacji…Continue reading Buczyno-Mikosy – cmentarz wojenny

Brzóski Brzezińskie – cmentarz wojenny

Cmentarz wojenny w Brzóskach Brzezińskich znajduje się przy skrzyżowaniu drogi łączącej Brzóski Brzezińskie z Wysokiem Mazowieckim i drogi do miejscowości Brzóski-Falki. Na terenie otoczonego betonowym parkanem cmentarza widoczne są stare pnie ściętych dawno drzew rosnących na wale otaczającym groby. W internecie szczegółowych informacji o tym cmentarzu. Nie ma go też na mapach wojskowych z lat…Continue reading Brzóski Brzezińskie – cmentarz wojenny

Lubowicz-Byzie – cmentarz wojenny

Cmentarz założony prawdopodobnie w 1915 r. Wpisany do rejestru zabytków. Wspomniano o nim na stronie internetowej Urzędu Gminy Klukowo. Istnieje też w katalogu zabytków dostępnych w serwisie zabytek.pl. W terenie odnalezienie cmentarza nie jest łatwe. Podejmowałem dwie próby. Za drugim razem już dysponowałem dokładnymi danymi uzyskanymi ze strony zabytki.pl i ich porównaniu z układem dróg…Continue reading Lubowicz-Byzie – cmentarz wojenny

Kostry-Podsękowięta – cmentarz wojenny

Założony ok. 1915 r. cmentarz wojenny jest widoczny z drogi Kuczyn – Wyszonki jako kępa drzew w polu. Obok cmentarza przebiega droga gruntowa. O obecności grobów przypominają jedynie poustawiane na miejscu krzyże. Cmentarz wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Zdjęcia z dnia 23.06.2019 r. Lokalizacja: Pokaż Cmentarze I wojny światowej na większej mapie