Łomianki – cmentarz ewangelicki

Należące do dóbr kiełpińskich Łomianki zaczęły się rozwijać w drugiej połowie XVIII w. To wtedy ich kolejni właściciele: Henryk Brühl i Jerzy Fryderyk Poths zachęcali osadników do osiedlania się na terenach dzisiejszych Łomianek i Kiełpina. Osadnicy założyli Łomianki Dolne i Górne. Te drugie z czasem przemianowano na Dąbrowę Zachodnią. Dzisiaj są częścią Łomianek. Jedynym śladem…Continue reading Łomianki – cmentarz ewangelicki

Józefów – cmentarz ewangelicki

Pod koniec XVIII w. rząd pruski zachęcał niemieckich osadników do osiedlania się na nowo zajętych ziemiach należących wcześniej do Rzeczypospolitej Polskiej. Także na podmokłych terenach na północ od Pragi. W 1788 r. trzech pierwszych osadników założyło kolonię Józefów. W celu osuszenia pól osadnicy zmienili bieg rzeki Długiej. Ze swej strony władze pruskie organizują przygotowania do…Continue reading Józefów – cmentarz ewangelicki

Stanisławów Pierwszy – cmentarz ewangelicki

Koloniści zasiedlający Stanisławów podpisali kontrakt z właścicielem dóbr nieporęckich, Stanisławem Potockim, 24.04.1824 r., niewiele wcześniej niż grupa kolonistów zasiedlających Izabelin. Dokładnej daty założenia cmentarza nie znamy ale wg informacji zamieszczonych na stronie lopacinski.com cmentarz jest już na mapie z 1855 r. Znajduje się przy ul. Konwaliowej w lesie. Wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków wciąż jest…Continue reading Stanisławów Pierwszy – cmentarz ewangelicki

Aleksandrów (Izabelin) – cmentarz ewangelicki

Za datę założenia kolonii w Izabelinie przyjmuje się dzień 6.05.1824 r. Jest to dzień podpisania umowy grupy kolonistów z właścicielami dóbr nieporęckich. Projekt założenia kolonii z 1823 r. przewidywał założenie cmentarza i ten zapewne powstał w 1824 r. Na mapie z 1825 r. stworzonej przez Stanisława Ludwika Postawkę w celu opracowania planu odwodnienia nowozasiedlonych terenów…Continue reading Aleksandrów (Izabelin) – cmentarz ewangelicki

Ciechanowiec – cmentarz ewangelicki

Cmentarz znajduje się pomiędzy cmentarzami wojennym i rzymskokatolickim przy ul. Sienkiewicza. Wg informacji z gminnej ewidencji zabytków założony został w 1810 r. Z informacji zamieszczonych w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w. w obu częściach Ciechanowca, należących do różnych guberni mieszkało ok. 300 ewangelików obu płci. Cmentarz od strony ulicy posiada niskie…Continue reading Ciechanowiec – cmentarz ewangelicki

Elbląg – cmentarz ewangelicki (ul. Obrońców Pokoju)

Cmentarz przykościelny przy ul. Obrońców Pokoju obecnie cmentarza nie przypomina. Brakuje nagrobków. Teren należy obecnie do parafii rzymsko-katolickiej. Cmentarz funkcjonował przez blisko 50 lat. Historia założonego w ok. 1895 r. cmentarza zaczyna się znacznie wcześniej, w roku 1801 i jest nierozłączną częścią historii kolonii Pangritza (dzisiejsza Zawada). Jej historię opisano na witrynie Elbląg moje miasto…Continue reading Elbląg – cmentarz ewangelicki (ul. Obrońców Pokoju)

Uzdowo – cmentarz ewangelicki

Założenie osady umiejscawia się w 1321 r. na podstawie nadania wystawionego przez mistrza Fryderyka von Wildenberga rycerzom z ziemi chełmińskiej. Jak zapisano w Encyklopedii Warmii i Mazur wieś zasiedlili osadnicy z ziemi dobrzyńskiej. Od XVI w. w Uzdowie funkcjonowała parafia ewangelicka. Cmentarz znajdujący się przy drodze Uzdowo – Działdowo założono pod koniec wieku XIX. Ostatni…Continue reading Uzdowo – cmentarz ewangelicki

Młynarze – cmentarz ewangelicki

Osadnicy niemieccy założyli Młynarze w drugiej połowie XIX w. Miejscowość nie pojawia się w tworzonym w tym czasie Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego. Prawdopodobnie była to więc niewielki przysiółek pomiędzy Bugiem i Fiszerem. Być może utrudniony przez rzeki i mokradła kontakt ze światem zewnętrznym zmusił osadników do założenia własnego cmentarza. W gminie Zabrodzie pod koniec XIX…Continue reading Młynarze – cmentarz ewangelicki

Jadów – cmentarz szkocki

Najczęściej zadawanym pytaniem w związku z cmentarzem szkockim w Jadowie jest: skąd się wzięli Szkoci w Jadowie? A przecież powinno być oczywiste, że przybyli tu za pracą. Jak podaje wydany w 1882 r. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich w tomie trzecim, na stronie 362: Jadów należy do dóbr hr. Zamoyskich, którzy założyli…Continue reading Jadów – cmentarz szkocki