Skierdy – cmentarz mennonicki

Miejscowość założóno prawdopodobnie pod koniec XVIII w. przez osadników olęderskich wyznania mennonickiego. Liczba mieszkańców wsi do końca XIX w. nie przekroczyła 200. Cmentarz znajduje się przy trasie łączącej Warszawę z Nowym Dworem Mazowieckim. W 2011 r. został oczyszczony z porastających go krzewów. Na ogrodzeniu umieszczono tabliczkę informacyjną. W Wikipedii zamieszczono wpis o cmentarzu na podstawie…Continue reading Skierdy – cmentarz mennonicki

Wilków nad Wisłą – cmentarz ewangelicki

Wilków nad Wisłą to dawny Wilków Niemiecki. Wg informacji zamieszczonych w Wikipedii jego północna część nosiła nazwę Wilków Holenderski jednak na starych mapach nie ma na to dowodów. 5 lutego 1778 król Stanisław August potwierdził kontrakt zawarty z osadnikami przez starostę kampinoskiego Gutakowskiego. Był to kontrakt emfiteutyczny co oznaczało, że osadnicy zobowiązani do płacenia czynszu…Continue reading Wilków nad Wisłą – cmentarz ewangelicki

Holendry Kuźmińskie – cmentarz ewangelicki i wojenny

Cmentarz założony prawdopodobnie w latach czterdziestych XIX wieku. W tym to czasie na terenach zalewowych Wisły w okolicach Kozienic (za sprawą Iwana Dehna, a później jego syna Władysława) prowadzono budowę wałów przeciwpowodziowych i zasiedlano tereny dotąd zalewane przez wody rzeki. Obok miejscowych ewangelików na cmentarzu pochowano także żołnierzy poległych podczas działań wojennych prowadzonych w latach…Continue reading Holendry Kuźmińskie – cmentarz ewangelicki i wojenny

Kozienice – cmentarz Dehnów

W 1835 r. za swoje zasługi w zakresie projektowania i budowy fortyfikacji dobra kozienickie otrzymał w dożywocie od cara Iwan Dehn. Przywrócił on dawny blask zniszczonemu pałacowi oraz rozpoczął prace nad zasiedleniem terenów zalewowych. W latach czterdziestych na kozienickim powiślu pojawiają się osadnicy olenderscy. Sam generał w tym czasie prowadzi też prace nad budową i…Continue reading Kozienice – cmentarz Dehnów

Radzymin – cmentarz ewangelicki

Ewangelicy, Niemcy przybyli w okolice Radzymina po 1831 r. W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego przeczytać można, że do 1830 r. Radzymin był otoczony lasami, które po 1831 r. zaczęły znikać w wyniku działalności osadników niemieckich. Dane liczbowe z XIX w. wskazują, że niemal wszyscy ewangelicy w gminie Radzymin mieszkali na terenach wiejskich. W 1870 r.…Continue reading Radzymin – cmentarz ewangelicki

Sady – cmentarz ewangelicki

Wieś została założona przez osadników pod koniec XVIII w. Zlokalizowany przy ul. Rodzinnej cmentarz jest zapewne niewiele młodszy. W wyniku działań wolontariuszy jego stan uległ poprawie. Zdjęcia z 2012 r. dostępne są na stronie Forum Zbuntowanych Eksploratorów. Informacje o zabytkach olęderskich w Sadach udostępniono na stronie Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego w Polsce. Zdjęcia z dnia…Continue reading Sady – cmentarz ewangelicki

Nowe Grochale – cmentarz ewangelicki

Nowe Grochale (wcześniej Grochale Nowe) założono prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX w. Osadnicy olenderscy założyli własny cmentarz na północnym skraju osady, nieopodal koryta Wisły. Dzisiaj jest to przykład cmentarza zabudowanego. O ile w okolicy są cmentarze na gruntach prywatnych to w Kępie Kiełpińskiej jest to zagajnik na ogrodzonym, prywatnym terenie, w warszawskim Tarchominie jest to…Continue reading Nowe Grochale – cmentarz ewangelicki

Famułki Łazowskie – cmentarz ewangelicki

Tereny dzisiejszej Puszczy Kampinoskiej, w dużej mierze podmokłe, zasiedlane były intensywnie od drugiej połowy XVIII w. Trudne warunki terenowe nie ułatwiały zakładania nowych osad. Podmokłe grunty wymagały doświadczenia od osadników, a mieli je osadnicy „olenderscy”. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów wynika, że Famułki Łazowskie założono w 1793 r. W Katalogu zabytków…Continue reading Famułki Łazowskie – cmentarz ewangelicki

Karolinów – cmentarz ewangelicki

Koloniści założyli osadę na bagnistym terenie prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX w. Do dnia dzisiejszego pozostał cmentarz lokowany, jak domy kolonistów, na sztucznym, prostokątnym wzniesieniu. Byłby trudny do odnalezienia gdyby nie tablica informacyjna, Na terenie cmentarza, porośniętym gęsto krzewami znajdują się tylko pozostałości dwóch drewnianych krzyży. Zdjęcia z dnia 10.05.2020 r. Lokalizacja: Pokaż Nekropolie na…Continue reading Karolinów – cmentarz ewangelicki

Dziekanów Leśny – cmentarz ewangelicki

Założony w II połowie XIX w. cmentarz w Dziekanowie Leśnym od 2013 r. jest jednym z najbardziej zadbanych cmentarzy Powiśla Kampinoskiego. Znajduje się przy szlaku turystycznym i posiada tablicę informacyjną z historią osady oraz zdjęciami. W jego odnowieniu udział brali: Kampinoski Park Narodowy, Stowarzyszenie „Nasze Łomianki” oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Formalnie opiekę…Continue reading Dziekanów Leśny – cmentarz ewangelicki